نمایش دادن همه 15 نتیجه

دسته گل خراسان شمالی

شناسه: b116
699,000 تومان
انتخاب گزینه ها

سبدگل هرمزگان

شناسه: fb28
999,000 تومان
انتخاب گزینه ها

سبدگل ایلام

شناسه: fb25
799,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل بوشهر

شناسه: b105
629,000 تومان
انتخاب گزینه ها

باکس گل ارومیه

شناسه: bx58
899,000 تومان
انتخاب گزینه ها

سبد گل یسنا

شناسه: fb22
999,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل صبا

شناسه: b96
599,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل خاطره

شناسه: b63
599,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل مهر

شناسه: b57
549,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل حنا

شناسه: b55
599,000 تومان
انتخاب گزینه ها

سبد گل پاییزه

شناسه: fb5
899,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل آلستر لیسیانتوس و بیبی رز و زنبوری

شناسه: b33
699,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل ماهور

شناسه: b28
699,000 تومان
انتخاب گزینه ها

دسته گل لیسیانتوس

شناسه: b22
599,000 تومان
انتخاب گزینه ها

با تغییر فصل، به خصوص فرا رسیدن فصل های پاییز و زمستان، نگه داری از گل ها سخت می شود. حتی برخی از گیاهان در این فصول سال کاملا خشک می شوند. پس بهترین انتخاب برای نگه داری در این فصل سال، گل پاییزه (Autumn flowers) است. گل های پاییزه مناسب این فصل هستند.