با مطالعه و تحقیق درباره روش های تکثیر گیاهان می‌توان به ازدیاد انواع گیاهان آپارتمانی و باغی پرداخت. قلمه زدن، پیوند، کاشت بذر، پاجوش و .