چنانچه از علاقه مندان به پرورش گل و گیاه هستید و دوست دارید از آن ها نگهداری کنید در این بخش از رازهای باغبانی در سیتی گل راهکارهای مفیدی قرار میدهیم